Preguntes i respostes

Què pretén assolir aquesta iniciativa?

L’assoliment d’una democràcia participativa a Catalunya, on el poble decidim de forma vinculant més sovint sobre els temes d’interès públic que es consideri necessari, sigui a proposta del Parlament o d’un percentatge de la població a determinar.

Com pretén aconseguir-ho?

L’objectiu Catalunya Democràcia Plena és transmetre un missatge clar als responsables polítics, a través d’una recollida d’adhesions massiva, tant de persones, com d’entitats, partits, sindicats, personalitats, etc., perquè incloguin un capítol en la constitució que estableixi que Catalunya disposa d’una democràcia participativa vinculant, així com de mecanismes per incentivar una creixent cultura participativa.

Per què es vincula la democràcia participativa a una nova constitució?

Considerem que l’important per millorar la vida de les persones del país i del món, així com per frenar la destrucció del planeta, és que el poble pugui decidir directament sobre els temes que no s’estan canviant per causa d’uns pocs interessos, per causa de desinformació o de velles inèrcies.
Amb l’actual marc legal és inviable aprovar lleis per fer referèndums o processos deliberatius territorials vinculants. Els que s’han intentat des de Catalunya -com la Llei de consultes referendàries-, han estat recorreguts pel govern espanyol i anul·lats de seguida per part dels tribunals de l’Estat espanyol.
Per això, cal una reforma global de l’actual constitució o bé disposar-ne d’una de pròpia. No és una finalitat en sí mateixa, sinó un instrument necessari per millorar el país i el món.

Es contraposa a altres iniciatives o processos participatius previstos durant el procés constituent català?

Aquesta iniciativa, com la seva predecessora La Marxa Som, no es contraposen a cap altra iniciativa similar. Tot i que ve de molt lluny -es va començar a gestar la idea fa més de 10 anys-, des dels inicis ha format part de la plataforma d’entitats Reinicia, i té la vocació de col·laborar i sumar esforços amb altres iniciatives similars que es puguin endegar des de la societat civil i des del Govern, amb esperit cooperatiu i de servei.
Avui per avui, no coneixem altres iniciatives extensives dedicades a implementar una democràcia participativa al país com a pedra angular de qualsevol canvi profund que es vulgui assolir. Considerem que la resta de temes no es poden definir a corre-cuita ni sense processos participatius veritablement extensius.
Una democràcia participativa és un tema transversal al que cap demòcrata s’hauria d’oposar. Se centra no en el “què”, sinó en el “qui” decideix, complementàriament i subsidiària als estaments oficials existents.

És una iniciativa d’horitzó només català?

La campanya se centra ara en el Principat de Catalunya estricte, per la conjuntura sociopolítica que viu, si bé és obert a la resta de països catalans i amb vocació de que el moviment d’extensió de la democràcia participativa esdevingui internacional. Correspon als responsables polítics explorar solucions i proposar a l’Estat possibles mecanismes que ho facin possible.

Per tot això, si estàs d’acord en que és un tema urgent i clau per entrar en un nou paradigma social i polític, et convidem a adherir-te al Manifest i a esdevenir-ne un difusor actiu!
Només entre tots assolirem aquest elevat i ambiciós objectiu d’esdevenir una Democràcia Plena, una veritable revolució democràtica d’estil català.

Tornar al formulari d’adhesió