MANIFEST

Decidim ara, decidim sempre.
Objectiu Catalunya Democràcia Plena.

Els adherits a aquest objectiu MANIFESTEM:

Diverses persones i entitats, moltes de les quals participants de La Marxa Som, creiem que una nova constitució és necessària i ha de suposar una millora de la vida de les persones i un major compromís amb la millora del món.

Ens sentim amb el deure i ens il·lusiona bastir un país millor que resolgui les actuals mancances, injustícies i greus desigualtats, que respecti i es comprometi amb els drets de les persones, dels pobles i de la natura.

I només podem garantir un país i un món millors participant més sovint en les decisions públiques, instaurant una nova democràcia participativa complementària a l’actual democràcia representativa parlamentària, coixa i insuficient per resoldre els reptes de la nostra societat i les greus crisis social, econòmica, humanitària i ecològica que hem causat.

La suma d’aquests dos vessants de la democràcia constituirà una vera democràcia plena i l’exercici permanent de la sobirania, que no rau en ningú més que en el poble.

Moltes de les solucions són conegudes i viables:

una economia, una banca i una moneda transparents i en favor del bé comú;
un model d’energia i de consum respectuosos amb el medi;
un model d’habitatge que garanteixi les necessitats de tothom;
un compromís internacional amb la pau, amb els pobles oprimits, amb la pròpia llengua i cultura i amb les cultures del món;
l’educació i la salut; recuperar els valors del diàleg, la igualtat, el respecte a la diferència, la consciència comunitària, etc.

Una democràcia participativa és la major garantia per instaurar el bé comú; nombroses experiències d’arreu en demostren la viabilitat. Per tot això,

I- Unim les nostres veus i les nostres forces per instaurar una democràcia participativa que permeti tractar i decidir els temes clau, tant a nivell local com nacional i internacional.

II- Encomanem als nostres representants polítics, servidors de la voluntat del poble, a recollir explícitament a la constitució els següents mecanismes de decisió participatius directament vinculants:

.      a.- Referèndums (presencials o telemàtics) sobre noves lleis, posicionaments i resolucions, revocació de lleis o càrrecs, etc, a proposta del Parlament o d’un percentatge a determinar de la població (en la línia d’altres països)

.      b.- Prèviament i complementàriament a les votacions referendàries, realitzar:
.              –  Processos d’informació plurals i de qualitat a través dels mitjans públics.
.              –  Processos de deliberació territorials amens, àgils, oberts a tothom i que permetin el diàleg i la presa de decisions per consens.

.       c.-  La creació d’òrgans populars amb representants designats per a cada ocasió pels propis municipis i comarques pel seguiment i control dels acords democràtics.

.       d.- Fomentar la cultura participativa tant a les escoles com a la societat, per contrarestar la llarga inèrcia no participativa.

III- Ens comprometem a participar en els exercicis de democràcia participativa que s’endeguin en el futur i a promoure aquesta nova cultura, així com a participar si fos necessari en accions pacífiques col·lectives per fer respectar la voluntat democràtica expressada com a poble.