Un procés constituent participatiu, tot dibuixant i fent concret el país millor que la gent voldria, pot unir de nou tot el país amb un objectiu comú, constructiu, propositiu, transversalment democràtic i il·lusionador,engruixint així la base social. Pot regenerar la cohesió transversal, pot esdevenir la peça angular que uneixi una majoria del país, amb unes propostes constructives que cap Estat democràtic hauria de negar-se, si més no, a escoltar.

Cal no caure en un procés participatiu simbòlic, ni principalment telemàtic, ni convidar-hi només la minoria de la societat organitzada (entitats, sectors econòmics), sinó visualitzar una festa realment democràtica a cada barri i poble, a cada col·legi electoral.

Partint d’un consens entre partits, ajuntaments i organitzacions socials, el nivell local és el camp de joc dels diàlegs constituents. El sistema de petites assemblees veïnals connectades per portaveus permet que es pugui convocar a cada col·legi electoral una jornada deliberativa per a cada tema de la constitució on tothom qui vulgui hi pugui participar, sense limitacions, plantejant un tema cada dos mesos -la informació i opinió pública previs a cada trobada deliberativa són fonamentals- al llarg per exemple d’un any.

La força que donarà a tota la població essencialment demòcrata és el que pot permetre superar els següents esculls.

El plantejament adequat per garantir la seva viabilitat correspon a les institucions oficials, fins i tot plantejant-lo si cal d’entrada com una proposta a enviar a l’Estat perquè valorin si l’assumeixen en una reforma constitucional radical. La resposta és previsible, però l’important és que es dugui a terme, per decidir, segons la resposta, per quina via es du a terme la voluntat democràtica popular. La seva ratificació final, si no es pot realitzar per referèndum, sí que es pot fer mitjançant eleccions on els partits participants el duguin en el programa íntegrament.

No hi ha gaire precedents d’un sistema participatiu deliberatiu a l’abast de tot un país. Aquí se’n recull una proposta tècnica que ho permet, fruit d’experiències a diferents escales d’arreu del món i també d’aquí:

Proposta organitzativa d’un procés constituent participatiu