Objectiu: CATALUNYA DEMOCRÀCIA PLENA

Per la millora de la vida de les persones i del món, creiem necessària i il·lusionant la creació d’una República a Catalunya com a eina per instaurar una democràcia participativa, on les persones decidim més sovint a través de referèndums vinculants i processos deliberatius territorials, recollit en l’articulat de la nova constitució catalana per part dels nostres representants polítics.
Per decidir, compta amb mi!